Navigér med mus og tastatur

Du kan faktisk bruge musen eller tastaturet til alle de ting vi nu har prøvet, men der er et par “geværgreb, som man skal være fortrolig med”. Men et er ikke så svært. Et lille forsøg.Musen skal være midt i 3D-vieweren (Jorden).

 • Hold en af knapperne nede (højre eller venstre)
 • Bevæg musen og se hvad der sker.

Det der sker afhænger af hvilken knap du holder nede. Musemarkøren skifter udseende for at vise den aktive funktion. På den måde kan du:

 • Panorere
 • Zoome ind eller ud
 • Ændre visningens hældning (kræver midterknap eller musehjul)
 • Se dig omkring fra et enkelt udsigtspunkt
 • Rotere visningen (kræver midterknap eller musehjul)

Forklaring:

Panorere

 • Mus: Hold venstre museknap nede. Bemærk, at markøren skifter udseende fra en “åben hånd” til en “lukket hånd”. Træk “skærmen” i den ønskede retning. Du kan trække musen i alle retninger.
 • Tastatur: Brug piletasterne og tasterne W, A, S og D.

Du kan også “Flyve” hen over Jorden i en bestemt retning

 • Hold venstre museknap nede.
 • Træk kort musen, og slip knappen, ligesom om du “kaster” skærmen til side.
 • Klik en gang på kortet for at stoppe.

Zoom ind

 • Dobbeltklik et sted i 3D-vieweren for at zoome ind på stedet. Enkeltklik igen for at stoppe.
 • Brug musehjulet til at zoome ind ved at rulle hjulet ind mod dig selv.
 • Endelig kan du højr-klikke på musen. Markøren ændrer udseende til en slags trådkors og du kan du bevæge musen tilbage eller trække den mod dig selv for at zoome ind. Slip når du har zoomet til det ønskede niveau.
 • Du kan zoome kontinuerligt. Hold knappen nede og træk kort musen ned og slip på samme måde, som når du “kaster” landskabet. Klik en gang i 3D-vieweren fremviseren for at stoppe bevægelsen.

Zoom ud

 • Dobbeltklik på højre museknap et sted i 3D-vieweren for at zoome ud; og der zoomes ud til et vist niveau. Enkeltklik for at stoppe, eller dobbeltklik igen for at zoome mere ud.
 • Brug musehjulet til at zoome ind ved at rulle hjulet væk fra dig selv (hjulet rulles fremad).
 • Endelig kan du højre-klikke på musen. Markøren ændrer udseende til en slags trådkors og du kan du bevæge musen frem eller skubbe den den væk fra dig selv for at zoome ind. Slip når du har zoomet ud til det ønskede niveau.
 • Du kan zoome kontinuerligt. Hold knappen nede og skub kort musen frem og slip på samme måde, som når du “kaster” landskabet. Klik en gang i 3D-vieweren fremviseren for at stoppe bevægelsen.
 • Se dig omkring
 • Tryk CTRL og venstre museknap og træk. Når du gør det vil det være som at se sig omkring fra et udsigtspunkt.

Roter visningen

 • Tryk på musens musehjul eller midterknap og hold den nede samtidig med at musen bevæges til hhv højre eller venstre for at rotere den øsnkede vej.
 • Brug CTRL sammen med musehjulet til at rotere visningen. Tryk CTRL , og rul OPAD for at rotere i urets retning, og tryk CTRL og rul NEDAD for at rotere mod urets retning.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *