Kategoriarkiv: Google earth geografi

Installation af Google Earth

Her finder du Google Earth
Du skal installere et Google Earth klientprogram på din pc. Programmet kommunikerer herefter med billeddatabasen via internettet. Det er rimeligt nemt og oven i købet gratis.

Download Google Earth

 • Klik på “Download Google Earth 4.3 (eller nyere, hvis jeg ikke skulle have opdaget det)
 • Klik på accepter og download. (sæt flueben i “Send mig “The Sightseer” – Google Earths månedlige højdepunkter, tip og nyheder om opdateringer”, hvis du vil have et månedligt nyhedsbrev)
 • Klik “JA”
 • Klik “Åben” (Jeg downloader fra Firefox)
 • Advarslen er reel nok. Men klik roligt “OK”
 • Klik “Installer”

I den sidste dialogboks, skal du fjerne fluebenet i øvreste felt (om brugerstatistik), hvis du ikke er “med på” at der sendes oplysninger om brugen (men ikke brugeren) til Google.

 • Klik “Udfør”

Det var det. Skriv en kommentar hvis noget gik skævt eller var uforståeligt.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

 

Kom i gang med Google Earth

Nu har du fået installeret Google Earth, og vi skal til \”og i gang\”:

 • Klik på Google Earth ikonet på dit skrivebord, eller
 • Klik start | alle programmer | Google Earth | Google Earth

Så starter Google Earth, og hvis intet driller zoomes ind på moder jord og stopper ved dette skærmbillede.

Det du ser nu er hovedskærmbilledet eller det, de kalder for en 3D Viewer. Til højre øverste ser vi vores navigationskontroller, som vi prøver lige om lidt. Til venstre har vi værktøjerne \”Søg\”, \”Steder\” og \”Lag\” og øverst er der en traditionel menu-bar med de hyppigst brugte værktøjer eller tools nedenunder.

Navigation

Vi starter med at kigge på, hvordan man navigerer rundt i Google Earth i 3 D Vieweren. Det ser flottest ud, hvis vi udnytter det meste af skærmen til vores globe.

 • Klik Vis | sidepanel (så fluebenet fjernes) el. tryk ctrl+alt+B.

Du kan også trykke på F11 fo at skifte mellem \”normal\” og fuld skærms visning.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Navigations-kontroller i Google Earth

Sådan navigerer du rundt

Navigationskontrollerne består af tre ting, nemlig:

Kompasset holder styr på verdenshjørnerne.

Prøv:

 • Klik på N i kompaskransen yderst og træk den rundt, se hvordan nordretningen på globen følger med, træk den tilbage til nord (altså hvor den peger lige op) igen.
 • Klik på de blå pile i “visningsjoysticket” mod Nord, Syd, Øst og Vest
 • Klik og hold museknappen nede for at ændre visningen. Når du har trykket kan du bevæge musen rundt over visningsjoysticket. Idéen er, at et skal være som at se sig omkring fra et udsigtspunkt, som om du drejede hovedet.

Med “panorér kontrollen” eller “flytningsjoysticket” til at panorere rundt i verden.

Prøv:

 • Klik på en pil (fx til venstre) for at flytte denne retning
 • Fortsæt med at trykke på museknappen for at ændre din visning.
 • Når du holder knappen nede, kan du bevæge musen eller joysticket rundt for at ændre bevægelsens retning.
 • Flyt musen ind mod cirklens centrum (hånden) bemærk at panoréringen nu går langsommere

Zoomkontrollen bruger du til at styre målforholdet, eller hvor “højt du flyver”

Prøv:

 • Brug zoom-skyderen til at zoome ind og ud (+ til at zoome ind, – til at zoome ud),
 • Klik også på ikonerne (“plus” og “minus”) ved skyderens ender.
 • Bemærk, at når du kommer tættere på jorden, ændrer “vipper” Google Earth, så den bliver parallel med jordoverfladen. Hældningsfunktionen kan slås fra via Funktioner > Indstillinger > Navigation > automatisk hældning imens der zoomes.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Navigér med mus og tastatur

Du kan faktisk bruge musen eller tastaturet til alle de ting vi nu har prøvet, men der er et par “geværgreb, som man skal være fortrolig med”. Men et er ikke så svært. Et lille forsøg.Musen skal være midt i 3D-vieweren (Jorden).

 • Hold en af knapperne nede (højre eller venstre)
 • Bevæg musen og se hvad der sker.

Det der sker afhænger af hvilken knap du holder nede. Musemarkøren skifter udseende for at vise den aktive funktion. På den måde kan du:

 • Panorere
 • Zoome ind eller ud
 • Ændre visningens hældning (kræver midterknap eller musehjul)
 • Se dig omkring fra et enkelt udsigtspunkt
 • Rotere visningen (kræver midterknap eller musehjul)

Forklaring:

Panorere

 • Mus: Hold venstre museknap nede. Bemærk, at markøren skifter udseende fra en “åben hånd” til en “lukket hånd”. Træk “skærmen” i den ønskede retning. Du kan trække musen i alle retninger.
 • Tastatur: Brug piletasterne og tasterne W, A, S og D.

Du kan også “Flyve” hen over Jorden i en bestemt retning

 • Hold venstre museknap nede.
 • Træk kort musen, og slip knappen, ligesom om du “kaster” skærmen til side.
 • Klik en gang på kortet for at stoppe.

Zoom ind

 • Dobbeltklik et sted i 3D-vieweren for at zoome ind på stedet. Enkeltklik igen for at stoppe.
 • Brug musehjulet til at zoome ind ved at rulle hjulet ind mod dig selv.
 • Endelig kan du højr-klikke på musen. Markøren ændrer udseende til en slags trådkors og du kan du bevæge musen tilbage eller trække den mod dig selv for at zoome ind. Slip når du har zoomet til det ønskede niveau.
 • Du kan zoome kontinuerligt. Hold knappen nede og træk kort musen ned og slip på samme måde, som når du “kaster” landskabet. Klik en gang i 3D-vieweren fremviseren for at stoppe bevægelsen.

Zoom ud

 • Dobbeltklik på højre museknap et sted i 3D-vieweren for at zoome ud; og der zoomes ud til et vist niveau. Enkeltklik for at stoppe, eller dobbeltklik igen for at zoome mere ud.
 • Brug musehjulet til at zoome ind ved at rulle hjulet væk fra dig selv (hjulet rulles fremad).
 • Endelig kan du højre-klikke på musen. Markøren ændrer udseende til en slags trådkors og du kan du bevæge musen frem eller skubbe den den væk fra dig selv for at zoome ind. Slip når du har zoomet ud til det ønskede niveau.
 • Du kan zoome kontinuerligt. Hold knappen nede og skub kort musen frem og slip på samme måde, som når du “kaster” landskabet. Klik en gang i 3D-vieweren fremviseren for at stoppe bevægelsen.
 • Se dig omkring
 • Tryk CTRL og venstre museknap og træk. Når du gør det vil det være som at se sig omkring fra et udsigtspunkt.

Roter visningen

 • Tryk på musens musehjul eller midterknap og hold den nede samtidig med at musen bevæges til hhv højre eller venstre for at rotere den øsnkede vej.
 • Brug CTRL sammen med musehjulet til at rotere visningen. Tryk CTRL , og rul OPAD for at rotere i urets retning, og tryk CTRL og rul NEDAD for at rotere mod urets retning.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Google Earth i skråt perspektiv

Indtil nu har vi (næsten) kun set på jorden i Google Earths standardperspektiv “lige oppefra og ned” eller orthogonalt. Først skal vi slå terrænet til, dvs vi skal tænde en højdemodel, som flyfotoet draperes ned over – Det gør det mere interessant at bruge hældningsfunktionen, når terrænet er bakket.

 • Vælg VIS | Sidepanel (check at der er flueben)
 • Markér “Terræn” i panelet “Lag” nederst.

Prøv nu:

 • Tryk på Skift og venstre museknap samtidig og hold begge kanpper nede.
 • Bevæg nu musen fremad eller bagud og terrænhældningen ændres.

For mus med midterknap

 • Tryk og hold knappen nede.
 • Bevæg nu musen fremad eller bagud og terrænhældningen ændres.

For mus med rullehjul [scrolle-knap]

 • Klik på SHIFT og rul frem og tilbage og hældningen ændres.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

Indstillinger for 3D Vieweren

 • 3D-vieweren kan indstilles på et hav af forskellige måder. Nogle af de mest anvendelige (synes jeg)
 • Med F11 tændes eller slukkes for sidepanelet. Fordelen er, at du får mere plads til kortet.
 • Størrelsen af sidepanelet (søg-steder-lag) kan indstilles. Træk i kanten, så det ikke fylder helt mere end højst nødvendigt.
 • Med CTRL+M tændes et oversigtskort. Det kan være praktisk for at kunne orientere sig om hvor man er henne i verden.
 • Vælg Vis | Statuslinie. Herved vises nederst en statuslinie med koordinat for musens position, højden over havet, (nogle gange årstal for flyfotooptagelse), og til højre afstanden til jorden.
 • I funktioner | indstillinger kan du “skrue” på om niveau og afstand til jorden skal være i fod/mil eller meter og kilometer. Desuden kan du vælge koordinatsystem, altså hvordan længde/bredde grader vises. (Hvad man vælger afhænger nok af hvem man er. De maritimt orienterede vælger nok Grad er , minutter, sekunder, mens folk fra Kort/GIS branchen og militæret er til Universal Transverse Mercator eller UTM.)

Google Earth indstillinger

 • Vælg Vis | målestoksforhold for at få vist en målestok nederst på siden. God at have for at bevare en fornemmelse for afstand.

Google Earth maalestok

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Søgninger i Google Earth

Sidepanelet

I venstre side af skærmen har vi sidepanelet med værktøjerne “Søg”, “Steder” og “Lag”. (tryk F11, hvis sidepanelet ikke er der).

Søgninger.

Under “Søg” er der tre faneblade:

 • Flyv til
 • Find virksomhed
 • Kørselsvejledninger.

Flyv til
På “Flyv til” skriver du blot dit bestemmelsessted fx et bynavn, men det kan også være et koordinat.
Prøv

Google Earth Bangalore

Og den flyver dig fluks til Bangalore i Indien.

Prøv nu at gå på oplevelse i Bangalore ved hjælpe at de navigationskontroller, du lærte tidligere. Prøv også at klikke på nogle af de lyseblå “Panoramio – ikoner”, som markerer placeringen af et fotografi, som popper op, når du klikker på det.

Google Earth Bangalore2

Prøv nogle flere søgninger fx. holstebro. Du behøver ikke stort begyndelsesbogstav. Nogle gange skal man være lidt præcis. Søg fx på “rom”, og du vil sikkert havne i Rom ved Lemvig. Skriv i stedet “Rom, italien” og du havner et helt andet sted. Havde du skrevet Rome, var du havnet samme sted. Altså hvis Google finder det forkerte, eller oreslår forskellige placeringer, kan det være at du skal være lidt mere præcis, fx ved at skrive “bynavn, land” Prøv “Paris, danmark” Hvor havner du nu ?

Også gadenavne kan du søge på, her bliver det nok endnu mere vigtigt, at få bynavnet med. En “Industrivej” har hver by sikkert, men “Industrivej, Ribe” er unik

Efterhånden som du fremsøger forskellige sider, gemmes de i en liste nederst i “Søg”. Du kan markere alle eller nogle af søgestederne og starte en rundflyvning til dem ved at klikke på “playknappen” med tippet “Afspil rundtur”.

Google Earth “Flyv til”

Her er jeg på rundtur på Fanø og Mandø.

Find Virksomhed

Med fanebladet “Find Virksomhed” kan du finde virksomheder. Det lyder måske umiddelbart lidt “erhversagtigt”, hvilket det vel i princippet også er, men begrebet virksomhed dækker i denne forbindelse ret bredt, prøv fx hvad: museum hvor: Firenze. Nu får du en liste over museer omkring Firenze. Prøv at dobbeltklikke på “Museo Leonardo da Vinci”, hvorefter der zoomes til museet. Klik nu på ikonet – en omvendt rød dråbe – for mere info.

Find Virksomhed minder om søgefunktioner vi kender fra “De gule sider”, Krak og Eniro. Jeg synes at det kræver lidt “øvelse” at ramme rigtigt. Nogle gange skal der et par forsøg til, før resultatet virker fornuftigt.

Kørselsvejledninger

Er også noget vi kender fra “De gule sider”, Krak og Eniro. Vi tager en “case” (som det hedder på nydansk). Vi er i Paris, og skal finde en campingplads i nærheden af Nice i Sydfrankrig.

 • Klik på “søg virksomhed” og skriv camping i “hvad:” og Nice, frankrig” i “hvor:”.
 • Vi får 10 forslag, og vælger fx Camping le Sourire.
 • Klik på den og der opstår en taleboble med yderligere oplysninger om campingpladsen, herunder et link til pladsens website. Nederst står: Kørselevejledning: Vælg “hertil”
  Skriv “Paris, Frankrig” i fra-feltet og tryk return.
 • Det var det. Google Earth giver nu et ruteforslag, som vist nedenfor:

Google Earth kørselsvejledning

 • Du kan udskrive kørselsvejledningen ved at klikke i “Udskriftsvisning”, hvorefter der skriftes til Google Maps.
 • Klik på “Udskriv” i denne.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?

Hvad finder vi i de forskellige lag ?

I værktøjet lag, kan du tænde og slukke for forskellige temalag, som du kan “lægge oven på” dit kort i i 3D-vieweren. Det kan være landegrænser, lufthavne eller veje, som vi så da vi bad om en kørselsvejledning. Men det kan også være steder, som National Geographic eller NASA markerer. Gå blot i gang.

Prøv at flyve til Los Angeles

 • Tænd for laget 3D-bygninger (både fotokvalitet og grå).
 • Find downtown LA dvs. hvor der er skyskrabere.
 • Zoom pænt tæt på – 200-300 m
 • Hæld billedet, så du ser i skråperspektiv (shift + musehjul)

Google Earth 3D bygninger i LA

Har du ramt nogenlunde rigtigt, kan du nu se et billede som mit. Se hvordan markante bygninger optæder som lag, enten som grå byggeklodser eller fotorealistiske, hvor arbejdsomme mennesker har “klistret” facadefotos på bygningerne. Den slags kommer vi til at se meget mere af i fremtiden.

Læs mere:
1. Installation af Google Earth

2. Kom i gang med Google Earth

3. Navigations-kontroller i Google Earth

4. Navigér med mus og tastatur

5. Google Earth i skråt perspektiv

6. Basisindstillinger for 3D-vieweren i Google Earth

7. Søgninger i Google Earth

8. Besøgssteder i Google Earth

9. Hvad finder vi i de forskellige lag ?